เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

 

ติดต่อเรา