ประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นยิ่งใหญ่ “ของขวัญจากดิน”

ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำแอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ “ของขวัญจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://youtu.be/qszthWnshDg เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและยั่งยืน

แอนิเมชั่น ของขวัญจากดิน - MONO29 TV Official Site
ติดต่อเรา