ประกาศรายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศรายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

 

ติดต่อเรา