การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 “การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ในระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2566 หากท่านใดสนใจสามารถส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพ่อเข้ารับการคัดเลือกนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

 

ติดต่อเรา