ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All – ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All – ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 สามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

 

ติดต่อเรา