เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 (รร.สภาราชินี 2)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)  ณ สนามสอบโรงเรียนสภาราชินี 2  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา