ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 คน จำนวน 2 คัน (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 คน จำนวน 2 คัน (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)