พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี “มุจลินท์เกมส์ 2565”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสีโรงเรียนสภาราชินี 2 “มุจลินท์เกมส์ 2565” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา