ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566

 

ติดต่อเรา