ประชาสัมพันธ์โครงการ “หนูน้อยยูทูปเปอร์ นำเสนอจากผักผลไม้”

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์โครงการ “หนูน้อยยูทูปเปอร์ นำเสนอจากผักผลไม้” โดยสามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2565

 

ติดต่อเรา