ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นในการวางแผนจัดทำหลักสูตรสาขาออกแบบนวัตกรรมการสอนและการนิเทศ

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นในการวางแผนจัดทำหลักสูตรสาขาออกแบบนวัตกรรมการสอนและการนิเทศ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

ติดต่อเรา