พิธีเปิดการอบรม ศูนย์ HCEC โรงเรียนวิเชียรมาตุ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid-Learning” โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ : Human Capital Excellence Center (HCEC) โรงเรียนวิเชียรมาตุ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

ขอบคุณภาพ: ครูธรรมชาติ สุขมาก (รร.วิเชียรมาตุ)

ติดต่อเรา