พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “อำมาตย์เกมส์” ประจำปี 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “อำมาตย์เกมส์” ประจำปี 2565 พร้อมทั้งร่วมแข่งขันฟุตบอลระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง คณะครู และศิษยานุศิษย์เก่าโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ติดต่อเรา