พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง

วันที่ 28 กันยายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา