โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ของมูลนิธิฮาคูโฮโด

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสมัครเข้าร่วมโครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2  เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นได้มีโอกาสเรียนรู้ “ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริง”  และศึกษาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์อันเป็นภูมิหลังของภาษาญี่ปุ่น จำนวนทุนที่กำหนดให้ไม่เกิน 30 คน กำหนดเดินทางไปอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 4 – 24 เมษายน 2566 โดยมูลนิธิฮาคูโฮโดสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุกรายการ    หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 3 มิถุนายน 2565

 

ติดต่อเรา