ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SET Guru Talk for OBEC

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SET Guru Talk for OBEC หลักสูตร หมดหนี้มีออม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 หลักสูตรวางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมทั้งสามารถรับวุฒิบัติออนไลน์

 

ติดต่อเรา