พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) สาขาจังหวัดตรัง  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดตรัง)  ในการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน ขั้นตอนการประเมินและวิธีการประเมิน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.10/2564)  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา