ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual Development Plan (ID Plan) จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ติดต่อเรา