กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัดฯ ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ฯ

กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้ยกเลิกระบบโทรศัพท์แบบสายตรง (Direct Inward Dialing : DID)  ตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔  เป็นต้นไป   จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เพื่อใช้ในการติดต่อราชการต่อไป

 

ติดต่อเรา