แจ้งปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  แจ้งปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อใช้ในการติดต่อราชการประสานงานต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

ติดต่อเรา