สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์แจ้งเปลี่ยนที่จัดส่งเอกสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  แจ้งเปลี่ยนแปลงที่จัดส่งเอกสารใหม่  เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการประสานงานต่างๆ

 

ติดต่อเรา