การดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2 ปรับปรุงจากมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สพฐ. 2556

ชื่อผลงาน:การดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2 ปรับปรุงจากมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สพฐ. 2556
ผู้จัดทำ:นายวรพิพัฒน์ สว่างใจ
 

ติดต่อเรา