การประชาสัมพันธ์ครูเพื่อเข้าร่วมงาน “Clean Energy Teacher Showcase”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ครูเพื่อเข้าร่วมงาน “Clean Energy Teacher Showcase” โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานที่คิดค้นขึ้นในโครงการดังกล่า ให้แก่ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถตอบแบบรับเข้าร่วมงานได้ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565

 

ติดต่อเรา