ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 8 มีนาคม 2565

 

ติดต่อเรา