แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สพป.พิษณุโลก เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหม่

 

ติดต่อเรา