ประชาสัมพันธ์โครงการ ED’ s Possible

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับบริษัท อินสครู จำกัด ดำเนินโครงการ ED’ s Possible เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาร่วมแบ่งปันการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

 

ติดต่อเรา