สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งย้ายที่ทำการใหม่

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจากอาคารสุขประพฤติ ไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย)

 

ติดต่อเรา