แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564”

 

ติดต่อเรา