ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นประสพสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นประสพสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

 

ติดต่อเรา