การพัฒนาศูนย์บริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ชื่อผลงาน การพัฒนาศูนย์บริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ผู้รายงาน               นายภูมิ พระรักษา   ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ติดต่อเรา