การประเมินโครงการโรงเรียนสภาราชินี สร้างคนดีให้แผ่นดิน

ชื่อเรื่อง:การประเมินโครงการสภาราชินี สร้างคนดีให้แผ่นดิน
(Project assessment of Saparachinee Makes good People for the land.)
ผู้ประเมิน:สุมิตร สามห้วย. (2564)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปีที่ทำการประเมิน :พ.ศ. 2564

บทคัดย่อ

 

ติดต่อเรา